Aktywna ochrona środowiska

Jako członek Verband der Chemischen Industrie e.V. oraz Industrieverband Klebstoffe wyraźnie wspieramy inicjatywę Responsible Care. Responsible Care (po polsku: „ Odpowiedzialność i troska”) jest ogólnoświatową dobrowolną inicjatywą opracowaną przez przemysł chemiczny promującą własną odpowiedzialność firm działających w przemyśle chemicznym za stan środowiska naturalnego. Oznacza ona wolę odpowiedzialnego działania wobec ludzi i środowiska naturalnego.

Cele

Naszym celem jest rozwój i wprowadzanie na rynek produktów, które oferują szczególne korzyści dla naszych klientów. Oprócz celów związanych z nieruchomościami, obejmuje to również ciągłą poprawę bezpieczeństwa produktów, ochrony środowiska i zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy. Stosowana przez nas ochrona środowiska naturalnego oznacza, że wykraczamy poza ustawowe regulacje i

  • już podczas wyboru surowców zwracamy uwagę na zanieczyszczenie środowiska, by wykluczyć je wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe
  • zasoby naturalne – woda, gleba i powietrze
  • Z zasady unikać emisji i odpadów, a jeśli nie jest to możliwe, ograniczać je lub poddawać recyklingowi, a dopiero potem odpowiednio je utylizować

Realizowanie wyznaczonych celów

Rozwijamy i propagujemy zrozumienie kwestii ochrony środowiska i mamy świadomość, że wysokie standardy możemy osiągnąć tylko dzięki zmotywowanym i kreatywnym pracownikom. Poprzez wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa, uwrażliwiamy naszych pracowników i zachęcamy ich do intensywnego dialogu na wszystkich poziomach na tematy i problemy związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem.

Przestrzegamy przepisów prawa i wymogów urzędowych dotyczących ochrony środowiska, produkcji, oznaczania i wprowadzania naszych produktów do obrotu. Już w trakcie opracowywania nowych produktów, przy doborze surowców i materiałów opakowaniowych bierzemy pod uwagę kwestie ochrony środowiska.

Towary niebezpieczne

Dalsze informacje znajdują się w odpowiedniej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej w punkcie 14.

Substancje niebezpieczne

Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z produktem można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej w punkcie 15.

Kontakt dla kleje

Masz pytania?!
Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji

Ryszard Kaczorowski
Tel/fax: +48/ 71/315-6752

Email

/span>
Biznes kleje
Nasza oferta klejów obejmuje obecnie ponad 400 wariantów klejów powierzchniowych, konstrukcyjnych, błyskawicznych i specjalnych, do najróżniejszych zastosowań. Częścią naszej oferty jest także szeroki asortyment specjalnych preparatów do oczyszczania, produktów specjalnych i akcesoriów. » PLUS
Biznes elementy warstwowe
Nasze elementy warstwowe składają się wyłącznie z wysokiej jakości komponentów materiałowych i są łączone przy użyciu systemu klejowego specjalnie opracowanego w tym celu w naszej firmie i sprawdzonego przez wiele lat. » PLUS
Biznes płyty fasadowe
Nasze elementy fasadowe stanowią połączenie designu powierzchni i doskonałych właściwości fizycznych ze zróżnicowanymi możliwościami projektowymi, których wymaga nowoczesna architektura. » PLUS