Wskazówki dotyczące ochrony danych

(Informacje na mocy art. 13 RODO)

Cieszymy się, że jesteście Państwo zainteresowani naszą firmą i dlatego skontaktowaliście się z nami. Zgodnie z art. 13 DSGVO (RODO) pragniemy przekazać Państwu następujące informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z kontaktem z nami.

Odpowiedzialny w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG


Które z Twoich danych przetwarzamy i w jakim celu?

Przetwarzamy dane przekazane nam przez Ciebie dane w związku z Twoim kontaktem z nami (e-mail, wizytówka, zapytanie, rozmowa telefoniczna). Odbywa się to na przykład w celu nawiązania relacji biznesowych, spełnienia prośby o udzielenie informacji lub ogólnie w celu umożliwienia komunikacji z Tobą. Ponadto przechowywanie i przetwarzanie może mieć miejsce, ponieważ jest to wymagane przez prawo.

Przetwarzamy również Twoje dane niezbędne do zawarcia i realizacji zawartej między nami umowy.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych w tych procedurach jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (uzasadnione interesy, np. w sensie rozpoczęcia działalności gospodarczej lub spełnienia prośby o udzielenie informacji) oraz art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (realizacja umowy).

Czas przechowywania

Zebrane dane są przechowywane tak długo, jak długo są potrzebne, tzn. są niezbędne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. Oznacza to w szczególności, że zgromadzone dane osobowe zostaną usunięte po zawarciu umowy, chyba że jest to sprzeczne z ustawowymi lub umownymi okresami przechowywania danych. Jeśli dane nie są już potrzebne do komunikacji z Tobą, przekazywania Ci informacji i utrzymywania kontaktów handlowych z Tobą lub ponieważ jest to wymagane przez prawo, dane te zostaną usunięte. W szczególności zostają one usunięte, jeżeli

 • wyżej wymienione powody już nie istnieją i jest mało prawdopodobne, aby się powtórzyły,
 • Jeśli chcesz skorzystać z prawa do usuwania danych,
 • ich usunięcie jest wymagane przez prawo.

Przekazywanie danych

Dane osobowe zgromadzone w ramach kontaktu nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że,

 • jest to wymagane przez prawo,
 • wymagane do wypełnienia zobowiązań umownych,
 • wymagane przez uzasadnione interesy osób trzecich,
 • lub na podstawie zgody udzielonej przez Ciebie.

Do korzystania z tych środków mogą kwalifikować się następujący odbiorcy:

 • zatrudnione przez nas osoby przetwarzające zlecenie,
 • władze,
 • organizacje publiczne,
 • klienci i partnerzy.

Przekazywanie danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy kraje te będą w stanie wykazać odpowiedni poziom ochrony danych potwierdzony przez Komisję Europejską, jeżeli istnieją odpowiednie gwarancje ochrony danych, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o pracę lub jeżeli wyraziłeś na to zgodę. W przypadku zlecenia wykonania umowy podmiotowi przetwarzającemu zlecenie, zawieramy z osobą trzecią umowę o realizację umowy w rozumieniu niniejszej klauzuli art. 28 RODO i uzyskać wcześniej wyraźną pisemną zgodę.

Gdzie przetwarzane są dane?

Dane osobowe są przetwarzane w naszych wewnętrznych systemach, przez podmioty przetwarzające umowy oraz w centrach komputerowych Republiki Federalnej Niemiec.

W jaki sposób tworzona jest kopia zapasowa danych?

Zobowiązujemy się do regularnego tworzenia kopii zapasowych danych w wymaganym zakresie. Ponadto musimy spełniać wymogi techniczne i organizacyjne zgodnie z art. 32 RODO; w szczególności musimy chronić systemy, do których mamy dostęp, przed nieuprawnionym dostępem, przechowywaniem, zmianą i innym nieuprawnionym dostępem lub atakami ze strony pracowników lub innych osób trzecich. W tym celu podejmujemy odpowiednie środki, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, w niezbędnym zakresie, w szczególności w celu ochrony przed wirusami i innymi wadliwymi programami lub procedurami programowymi, jak również inne środki w celu ochrony sprzętu, w szczególności w celu ochrony przed włamaniem.

Jakie masz prawa?

Informacja o danych osobowych

Masz prawo do informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących Twojej osoby (art. 15 RODO). W przypadku wniosku o udzielenie informacji, który nie został złożony na piśmie, prosimy o zrozumienie, że możemy wówczas zażądać od Ciebie dowodu, że jesteś osobą, za którą się podajesz.

Korekta, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych

Masz prawo do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w zakresie, w jakim jest to prawnie uzasadnione (art. 16, 17, 18 RODO).

Sprzeciw wobec przetwarzania danych

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, o ile jesteś do tego prawnie upoważniony (art. 21 RODO).

Możliwość przenoszenia danych

Masz prawo do przekazywania danych, o ile jesteś do tego prawnie uprawniony (art. 20 RODO).

Skarga do właściwego organu nadzorczego

Masz prawo do odwołania się. Daje Ci to Państwu możliwość złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (państwowego inspektora ochrony danych), jeśli uważasz, że nie przetwarzamy Twoich danych osobowych prawidłowo (art. 77 RODO).

Cofnięcie oświadczenia o wyrażeniu zgody

Jeżeli dane osobowe zostały zebrane z powodu wyrażenia przez Ciebie zgody, masz prawo w każdej chwili odwołać tę zgodę bez podania przyczyn (art. 7 ust. 3 RODO).

Jak możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.KG

- Inspektor ochrony danych osobowych -

Hansastrasse 2

35708 Haiger

e-mail: datenschutz@weiss-chemie.de


Pytania do inspektora ochrony danych osobowych

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail lub o bezpośredni kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych:

Datenschutz@weiss-chemie.de

Biznes kleje
Nasza oferta klejów obejmuje obecnie ponad 400 wariantów klejów powierzchniowych, konstrukcyjnych, błyskawicznych i specjalnych, do najróżniejszych zastosowań. Częścią naszej oferty jest także szeroki asortyment specjalnych preparatów do oczyszczania, produktów specjalnych i akcesoriów. » WIĘCEJ
Biznes elementy warstwowe
Nasze elementy warstwowe składają się wyłącznie z wysokiej jakości komponentów materiałowych i są łączone przy użyciu systemu klejowego specjalnie opracowanego w tym celu w naszej firmie i sprawdzonego przez wiele lat. » WIĘCEJ
Biznes płyty fasadowe
Nasze elementy fasadowe stanowią połączenie designu powierzchni i doskonałych właściwości fizycznych ze zróżnicowanymi możliwościami projektowymi, których wymaga nowoczesna architektura. » WIĘCEJ